تبلیغات
تبادل اطلاعات حسابداری ( رضوانشهرصدوق) - سخنان امامان علیهم السلام
تبادل اطلاعات حسابداری ( رضوانشهرصدوق)
اخلاق نیکو دوستی را پایدار می‏سازد.

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 4 اسفند 1390

ادامه مطلب

سخنان رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم

1. أیها الناس إن ربکم واحد و إن أباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب «إن أکرمکم عندالله أتقاکم» و لیس للعربی علی أعجمی فضل إلّا بالتقوی.

 ای مردم، به درستی که خدای شما یکی است و پدر شما یکی است و همه شما از حضرت آدم علیه السلام هستید و حضرت آدم علیه السلام از خاک است. به درستی که بزرگوارترین شما نزد خداوند متعال باتقواترین شماست. برای شخص عرب بر شخص غیر عرب فضیلتی نیست مگر به سبب تقوا.

2. لا شیء أحق بطول سجن من لسان و قال: لسانک سبع إن أطلقته أکلک.

 هیچ شیئی مثل زبان مستحق تر از زندان طولانی نیست و فرمودند: زبانت شیر درنده ای است که اگر او را رها کنی تو را از بین می برد.

3. الأمانة تجلب الرزق و الخیانة تجلب الفقر.

 امانت، رزق و روزی و خیانت فقر را جلب می کند.

4. خصلتان لیس فوقهما من البر شیء: الایمان بالله و النفع لعبادالله و خصلتان لیس فوقهما من الشر شیء: الشرک بالله و الضرر لعباد الله.

 دو صفت است که خوبی ای بالاتر از آن نیست: ایمان به خداوند متعال و بهره رساندن به بندگان خدا و دو صفت است که بدی ای بالاتر از آن نیست: شرک ورزیدن به خداوند متعال و ضرر رساندن به بندگان خدا.

5. علیک بالشکر فإنّه یزید فی النعمة و أکثر من الدعاء فإنک لا تدری متی یستجاب لک و إیاک و البغی فإن الله قضی أن من بغی علیه لینصرنّه الله... و إیاک و المکر فإن الله قضی أن لا یحیق المکر السیء إلا بأهله.

 بر تو باد به شکر نمودن پس به درستی که شکر نمودن نعمت را فزونی می بخشد و زیاد دعا کن پس به درستی که تو نمی دانی زمانی مستجاب می شود برای تو در حالی که ظلمی به تو شده است خداوند متعال روا می دارد نسبت به کسی که به آن ظلم شده، که او را یاری نماید و بر حذر باش از مکر و حیله پس خداوند متعال روا داشته است که برنگرداند مکر سوء را مگر به اهل آن.

6. أوصانی ربی بتسع، أوصانی بالإخلاص فی السر و العلانیة و العدل فی الرضا و الغضب والقصد فی الفقر و الغنی و أن أعفو عمن  ظلمنی و أعطی من حرمنی و أصل من قطعنی و أن یکون صمتی فکرا و منطقی ذکرا و نظری عبراً.

 سفارش فرموده است خداوند متعال مرا به هفت چیز: سفارش فرموده به اخلاص در پنهان و آشکار و عادل بودن در رضایت و خشمگینی و اقتصاد پیشه کنم در فقر و دارائی و اینکه ببخشایم کسی را که به من ظلم کرده است و عطا کنم به کسی که مرا محروم کرده است و ارتباط برقرار کنم با کسی که با من قطع رابطه کرده و سکوت من فکر و گفتارم ذکر و نظرم عبرت گیری باشد.

7. العبادة سبعة أجزاء أفضلها طلب الحلال و قال: أفضلکم إیماناً أحسنکم أخلاقاً.

 عبادت هفت جزء دارد که با فضیلت ترین آنها به دست آوردن حلال است. و فرمودند با ایمان ترین شما خوش اخلاق ترین شماست.

8. مروءتنا أهل البیت العفو عمن ظلمنا و اعطاء من حرمنا.

 مرام ما اهل بیت علیهم السلام گذشت است برای کسی که به ما ظلم کرده و بخشش است برای کسی که ما را محروم کرده است.

9. العلم خزائن و مفاتیحه السئوال، فأرسلوا رحمکم الله فإنه یؤجر أربعة: السائل، و المتکلم، و المستمع و المحب لهم و قال: أقربکم منی غداً فی الموقف (القیامة) أصدقکم للحدیث و أدّاکم للأمانة و أوفاکم بالعهد و أحسنکم خلقاً و أقربکم من الناس.

 علم همچون صندوقچه هایی است که کلیدهای آن سئوال کردن است. پس سئوال کنید خدا شما را رحمت کند چرا که چهار نفر از این کار سود می برند: سئوال کننده، جواب دهنده، شنونده، و دوستار آنها. و فرمودند نزدیک ترین شما فردا در مواقف قیامت راستگوترین شما در گفتار، ادا کننده ترین شما در امانت و باوفاترین شما در عهد و بهترین شما در اخلاق و نزدیک ترین شما به مردم می باشند.

²سخنان آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام

1. الله الله فی القرآن فلا یسبقنّکم إلی العمل به غیرکم... الله الله فی الصلاة فإنّها خیر العمل إنّها عماد دینکم... الله الله فی الفقراء و المساکین فشارکوهم فی معائشکم الله الله من ذریة نبیکم لا تظلمنّ بین أظهرکم و أننتم تقدرون علی المنع عنهم.

 خدا را خدا را در قرآن، پس در عمل کردن به آن دیگران از شما سبقت نگیرند. خدا را خدا را در نماز، پس به درستی که آن بهترین عمل هاست و آن ستون دین شماست. خدا را خدا را در فقیران و تهی دستان، پس مشارکت دهید آنها را در درآمد خود. خدا را خدا را در اهل بیت پیامبر اکرم، کسی در مقابل شما به آنان ظلم نکند در حالی که می توانید از آن جلوگیری کنید.

2. کثرة العلم و العمل به مصلحة للدین و سبب إلی الجنة.

 زیادی در علم و عمل کردن به آن موجب اصلاح دین و رفتن به بهشت می شود.

3. عنوان صحیفة المؤمن حسن خلقه.

 سرآغاز نامه ی انسان مؤمن خوش اخلاقی اوست.

4. قیمة کل امریء ما یحسن.

 ارزش هر شخص به اندازه ی احسان و نیکی اوست. و فرمودند هیچ سرمایه ای همچون عقل و هیچ فقری بالاتر از جهل نیست.

5. عجب لأقوم یحتمون الطعام مخافة الأذی کیف لا یحتمون الذنوب مخافة النار.

 تعجب می کنم از مردمی که اهتمام می ورزند به غذا از ترس اذیت شدن و چگونه اهتمام نمی ورزند به گناه از ترس آتش.

6. إذا أردت أن تعرف الخیر فاعمل الخیر تعرف أهله و إذا أردت أن تعرف الشر فاعمل الشر تعرف أهله.

 اگر خواستی خوبی را بشناسی آن خیر را انجام بده اهلش را می شناسی و اگر خواستی بدی را بشناسی آن بدی را انجام بده اهلش را می شناسی.

7. العلم ثلاثة: الفقه للأدیان و الطب للأبدان و النحو للّسان.

 علم سه دسته است: تفقه در دین، طبابت بدن، لغات زبان.

8. أیها الناس إیّاکم و حب الدنیا فإنها رأس کل خطیئة.

 ای مردم بر حذر باشید از دوستی دنیا چرا که دوستی آن سرآغاز هر اشتباهی است.

9. لا تغضبوا و لا تغضبوا، افشوا السلام و أطیبوا الکلام.

عصبانی نشوید و کسی را عصبانی نکنید و واضح و بلند سلام کنید و زیبا سخن بگوئید.

²سخنان عصمت کبری، حضرت فاطمه زهرا علیها السلام

1. فی حق الأم: إلزم رجلها فان الجنة تحت أقدامها.

 در حق مادر: پای مادر را ببوس چرا که بهشت زیر پای اوست.

2. الجاد عزّ للاسلام... و الامر بالمعروف مصلحة للعامة و القصاص حقّنا للدماء.

جهاد کردن عزت اسلام است... و امر به معروف موجب اصلاح عموم مردم می شود و قصاص حق است بر خون.

3. من أصعد إلی الله خالص عبادته، أهبط الله إلیه أفضل مصلحته.

 کسی که خالصانه برای عبادت خدا برخیزد خداوند متعال بهترین مصلحت ها را برای او قرار می دهد.

4. ما یصنع الصائم بصیامه إذا لم یصن لسانه، و سمعه و بصره، و جوارحه.

 روزه دار از روزه، خود بهره نمی گیرد اگر زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکند.

5. البشر فی وجه المؤمن یوجب لصاحبة الجنة.

 خوش روئی در چهره ی مؤمن، بهشت را برای صاحبش واجب می کند.

6. فی المائدة أثنتا عشرة خصلة، یجب علی کل مسلم أن یعرفها: فأما الفرض: فالمعرفة و الرضا و التسمیة و الشکر. و أما السنّة: فالوضوء قبل الطعام، و الجلوس علی الجانب الأیسر، و الأکل بثلاث أصابع و أما التأدیب: فالأکل بما یلیک، و تصغیر اللقمة، و المضغ الشدید، و قلّة النظر فی وجوه الناس.

 در غذا دوازده خصلت می باشد و لازم است بر هر مسلمان که آن را بداند. اما واجب آن: معرفت کسب کردن، رضایت داشتن، بسم الله گفتن، شکر نمودن. اما مستحبات آن: قبل از غذا وضو بگیرد و به سمت چپ بنشیند (سنگینی خود را به سمت چپ قرار دهد) و با سه انگشت غذا بخورد.و اما ادب در این است که از آنچه مقابلش است بخورد و لقمه را کوچک بردارد. غذا را خوب بجود و کمتر به چهره مردم در حال غذا خوردن نگاه کند.

7. خیر للنساء أن لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال.

 بهترین زنان، زنانی هستند که مردان نامحرم را نبینند و مردان نامحرم نیز آنان را نبینند.

8. الویل ثم الویل لمن دخل النار.

 وای وای وای برای کسی که وارد جهنم شود.

9. حین سألها رجل عن طریق زوجته هل أنا من شیعتکم؟ فقالت إن کنت تعمل بما أمرناک و تنتهی عمّا زجرناک عنه فأنت من شیعتنا و إلا فلا. و قالت: شیعتنا من خیار أهل الجنة، و کل محبینا و موالی أولیائنا، و معادی أعدائنا و المسلّم بقلبه و لسانه لنا. لیسوا من شیعتنا إذا خالفوا أومرانا و نواهینا فی سائر الموبقات، و هم مع ذلک فی الجنة ولکن بعدما یطهّرون من ذنوبهم بالبلایا و الرزایا، و فی عرصات القیامة بأنواع شدائدها، و فی الطبق الأعلی من جهنم بعذابها إلی أن نستنقذهم بحبنا منها، و ننقلهم إلی حضرتنا.

 هنگامی که مردی از طریق همسرش از حضرت سئوال کرد آیا من از شیعیان شما هستم؟ حضرت فرمودند: اگر به آنچه تو را امر کردیم عمل می کنی و از آنچه تو را نهی کردیم پرهیز می کنی پس تو از شیعیان ما هستی و گرنه خیر. و فرمودند: شیعیان ما از بهترین های اهل بهشتند و همچنین تمام دوستداران ما و دوستداران دوستداران ما و دشمنان دشمنان ما و کسی که قلباً و زباناً تسلیم ما است. و نیست از شیعیان ما کسی که مخالفت امر و نهی ما را انجام دهد اگر چه اینان هم با این حال وارد بهشت می شوند ولی بعد از آنکه در دنیا از گناهانشان به سبب بلاها و سختیها پاک شدند و در عرصه های قیامت با انواع سختی هایش و پاک شدند به سبب عذاب در طبقات بالای جهنم تا اینکه نجات دهیم ما آنها را به سبب محبتی که به ما دارند و آنها را به نزد خودمان انتقال دهیم.

²سخنان کریم اهل بیت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام

1. ما تشاور قوم إلا هدوا إلی رشدهم.

 مشورت نمی کند قومی مگر اینکه به رشد و کمال هدایت شوند.

2. رأس العقل معاشرة الناس بالجمیل.

 معاشرت کردن زیبا با مردم از نماد عقل است.

3. علّم الناس علمک و تعلّم علم غیرک فتکون قد أتقنت علمک و علمت ما لم تعلم.

 علم خود را به مردم یاد بده و علم دیگران را بیاموز پس به تحقیق علم تو استوار می گردد و  آنچه را نمی دانی، یاد می گیری.

4. ما رأیته بعینک فهو الحق و قد تسمع بأذنیک باطلاً کثیراً.

 آنچه که با چشم می بینی حق است و بیشترین آن چه که با گوش می شنوی باطل است.

5. بین السماء و الأرض دعوة المظلوم. و قال: قزح اسم الشیطان، فلا تقل قوس قزح و هو قوس الله، و علامة الخصب، و أمان لأهل الأرض من الغرق.

 دادخواهی مظلوم بین آسمان و زمین است. و فرمودند: قَـزَح اسم شیطان است پس به رنگین کمان قوس و قزح نگویید و رنگین کمان قوس خدا و علامت نیکو حالی آسمان است و امانی است برای اهل زمین از غرق شدن.

6. و أما عشرة أشیاء بعضها أشد من بعض،  فأشد شیء خلقه الله الحجر، و أشد منه الحدید یقطع به و أشد من الحدید النار تذیب الحدید و أشد من النار الماء یطفیء النار و أشد من الماء السحاب تحمل الماء و أشد من السحاب الریح تحمل السحاب، و أشد من الریح الملک الذی یردّها و أشد من الملک ملک الموتی الذی یمیت الملک و أشد من ملک الموتی الموت الذی یمیت ملک الموت، و أشد من ملک الموت أمر الله یدفع الموت.

و اما ده شیء است که بعضی از بعضی دیگر شدیدتر و محکم تر است. پس سخت ترین اشیائی که خدا خلق نموده است سنگ است. سخت تر از آن آهنی که سنگ را با آن می شکافند و سخت تر از آهن آتش است که آهن را ذوب می کند و سخت تر از آتش، آب است که آتش را خاموش می کند و سخت تر از آب ابر است که آب را حمل می کند و سخت تر از ابر باد است که ابر را حمل می کند و سخت تر از باد مَلَکی است که باد را جابجا می کند و سخت تر از ملک، ملک الموتی است که جان آن ملک را می گیرد و سخت تر از ملک الموت مرگی است که ملک الموت را در بر می گیرد و سخت تر از مرگ امر خداوند است که مرگ را دفع می کند.

7. یا أهل لذّات دنیا لا بقاء لهاإنّ اغتراراً بظل زائل حق.

 ای اهل دنیا که به آن دل بسته اید بدانید بقائی برای آن نیست و دل بستن به سایه ای که زائل می شود حماقت محض است.

8.قل للمقیم بغیر اقامة حان الرحیل فودّع الأحبابا.

بگو به اقامه کننده در غیر از جای خود آنگاه که آهنگ کوچ کردن می رسد باید با دوستان خود وداع کنی با آنانی که ملاقات داشتی و هم صحبت بودی چرا که همه آنان در قبرها خاک می گردند.

9. الإیمان ما سمعناه بأذننا فصدّقناه و الیقین ما رأیناه بأعیننا فتقبلناه.

 ایمان آن است که به گوش می شنویم و آن را تصدیق می کنیم و یقین آن است که با چشم می بینیم و آن را قبول می کنیم.

²سخنان سیدالشهداء، حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام

1. لا تقولنّ فی أخیک إذا تواری عنک إلاّ ما تحب أن یقول فیک إذا تواریت عنه.

 برای برادری که شما را ترک کرده است چیزی نگوئید آنچه را که دوست دارید برای شما بگویند در هنگام ترک کردن بگویند.

2. للسلام سبعون حسنة تسع و ستون للمبتدیء و واحدة للراد.

برای سلام کردن هفتاد حسنه است.  شصت و نه حسنه برای ابتداء کننده به سلام و یک حسنه برای کسی که جواب می دهد.

3. الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی ألسنتهم یحوطونه ما درّت معائشهم فإذا محّصوا بالبلاء قل الدیّانون.

مردم بنده دنیا هستند و دین لقلقه ای است بر زبانشان و آن را همان طور که زندگیشان بگذرد تغییر می دهند. پس هنگامی که به بلا گرفتار می شوند دینداران کم هستند.

4. قال و هو یوصی ابنه: أی بنی، إیاک و ظلم من لا یجد علیک ناصراً إلا الله جل و عز.

 در وصیت به فرزندشان فرمودند: ای فرزندم بر حذر باش از ظلم به کسی که در مقابل تو کسی را جز خدای عزّوجلّ ندارد.

5. إیاک و ما تعتذر منه فإن المؤمن لا یسیء و لا یعتذر و المنافق کل یوم یسیء و یعتذر.

بر حذر باش از آنچه باید به خاطرش عذرخواهی کنی چرا که مؤمن خطائی نمی کند که معذرت خواهی کند و منافق هر روز خطاء می کند و معذرت خواهی می کند.

6. لا یکمل العقل إلا باتّباع الحق.

عقل کامل نمی شود مگر با تبعیت کردن از حق.

7. العلم لقاح المعرفة، و طول التجارب زیادة فی العقل، و الشرف التقوی و القنوع راحة الأبدان، و من أحبک نهاک...

علم ماده و ریشه معرفت است و تجربه های طولانی عقل را زیاد می کند و شرافت تقوا و قناعت، راحتی جسم را به دنبال دارد و هر که تو را دوست دارد تو را (از بدی ها) نهی می کند.

8. قیل له کیف أصبحت یابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولی رب فوقی، و النار أمامی، و الموت یطلبنی، و الحساب محدق بی و أنا مرتهن بعملی، لا أجد ما أحب، و لا أدفع ما أکره، و الأمور بید غیری فإن شاء عذّبنی، و إن شاء عفا عنّی، فأیّ فقیر أفقر منی؟!...

 به حضرت خطاب شد چگونه صبح کردید یابن رسول الله؟ فرمودند صبح کردم در حالی که برای من پروردگاری است در بالای سرم و آتشی در مقابل من و مرگ مرا می طلبد و حساب مرا از هر طرف احاطه کرده است و من در گرو عمل خود هستم. نمی یابم هر آنچه را که دوست دارم و دفع نمی کنم آنچه را که دوست ندارم و امور من به دست غیر من است پس اگر بخواهد عذابم می کند و اگر بخواهد مرا می بخشد پس چه فقیری فقیرتر از من است؟!

9. افعل خمسة اشیاء و أذنب ما شئت، فأول ذلک: لا تأکل رزق الله و اذنب ما شئت و الثانی أخرج من ولایة الله و أذنب من شئت، و الثالث: اطلب موضعاً لا یراک الله و أذنب ما شئت و الرابع: إذا جاء ملک الموت لیقض روحک فادفعه عن نفسک و اذنب ما شئت و الخامس: إذا أدخلک مالک فی النار فلا تدخل فی النار و أذنب ما شئت.

پنج عمل انجام بده و بعد هر چه می خواهی گناه کن: اول اینکه رزق خدا را نخور و دوم از ولایت و حکومت خدا خارج شو و سوم جائی را پیدا کن که خدا تو را نبیند و چهارم هنگامی که ملک الموت را برای قبض روحت می آید آن را از خود دور کن و پنجم زمانی که تو را می خواهند وارد آتش کنند داخل در آتش (جهنم) نشو.

²سخنان حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام

1.  من قنع بما قسم الله له فهو من أغنی الناس.

 هر کسی که قانع باشد به آنچه که خدا تقسیم می کند برای او، پس او از ثروتمندترین مردم است.

2.   عجبت لمن عمل الدار الفناء و ترک دار البقاء.

 تعجب می کنم از کسی که عمل انجام می دهد برای دنیای فانی در حالی که آخرت را ترک کرده است.

3.  التارک للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کنابذ کتاب الله وراء ظهره.

 کسی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند همچون کسی است که کتاب خدا را پشت سر خود قرار داده است.

4.  أفضل العبادة عفّة البطن و الفرج.

 بالاترین عبادت پاک نگه داشتن شکم و فرج است.

5.   إیاک و الابتهاج بالذنب فإن الابتهاج به أعظم من رکوبه.

 بر حذر باش از خوشحال شدن از گناه به درستی که خوشحال شدن به سبب گناه از انجام آن بدتر است.

6.   ثلاث منجیات للمؤمن: کف لسانه عن الناس و اغتیابهم، واشغاله نفسه بما ینفعه لآخرته و دنیاه و طول البکاء علی خطیئته.

سه چیز باعث نجات مومن می شود: جلوگیری زبان از مردم و غیبت کردن از آنان، و مشغول کردن خود به آنچه نفع می رساند انسان را در دنیا و آخرت، و گریه زیاد بر اشتباهاتش.

7.  نظر المؤمن فی وجه أخیه المؤمن للمودّة و المحبّة له عبادة.

 نگاه کردن مؤمن در چهره دوست مؤمنش از روی محبت و دوستی عبادت است.

8.  و حین سئل ما بال المتهجّدین باللیل من أحسن الناس وجهاً؟ فقال: لأنهم خلوا بالله فکساهم الله من نوره.

 هنگامی که سئوال شد از حضرت چرا شب زنده داران از خوش سیماترین مردم هستند؟ حضرت فرمودند: چرا که آنان با خدا خلوت کرده اند و خداوند آنان را با نور خود می پوشاند.

9.  إیاک و مصاحبة القاطع لرحمه فإنی وجدته ملعوناً فی کتاب الله عزّوجل.

 بر حذر باش از هم صحبت شدن با قاطع رحم پس به درستی که من او را در قرآن از لعنت شدگان یافتم..

 ای فرزند آدم به درستی که تو نمی توانی خیری را که برای تو است از خود زائل کنی مادامی که سفارش کننده ای در خود داری و نمی توانی مشکلات خود را حساب کنی... ای فرزند آدم همانا تو می میری و مبعوث می شوی و می ایستی در مقابل خداوند متعال پس جوابی برای خود مهیا کن.²سخنان حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام

1.   صدیق کل امریء عقله و عدوه جهله.

 دوست هر کس عقلش و دشمن او جهلش است.

2.  التودّد إلی الناس نصف العقل.

 ابراز محبت به مردم نصف عقل است.

3.  لا تدعوا العمل الصالح و الاجتهاد فی العبادة إتکالاّ علی حب آل محمد.

 ترک نکنید عمل صالح و کوشش در عبادت را به خاطر اعتماد داشتن و محبت به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.

4.  لا ینبغی للرجل أن یدع الطیب فی کل یوم فإن لم یقدر علیه فیوم و یوم فإن لم یقدر فقی کل جمعة و لا یدع ذلک.

سزاوار نیست برای مرد که عطر نزند به خود در هر روز پس اگر نمی تواند یک روز در میان پس اگر نمی تواند در هر جمعه و آن را ترک نکند.

5.   صاحب النعمة یجب أن یوسّع علی عیاله.

 واجب است بر صاحب نعمت که زیاد قرار دهد بر اهل و عیالش (اهل و عیال خود را در رفاه قرار دهد).

6.  لیس العبادة کثرة الصیام و الصلاة. و إنّما العبادة کثرة التفکّر فی أمر الله.

 عبادت به زیاد نماز خواندن و زیاد روزه گرفتن نیست بلکه به زیاد فکر کردن در امر خداست.

7. من أخلاق الأنبیاء التنظّف.

نظافت از اخلاق پیامبران است.

8. و قال لأحد أصحابه: یابن شبیب إن کنت باکیاً لشیء فابک للحسین بن علی بن أبی طالب علیه السلام فإنه ذبح کما ذبح الکبش، و قتل معه من أهل بیته ثمانیة عشر رجلاً، ما لهم فی الأرض شبیهون، و لقد بکت السماوات السبع و الأرضون لقتله.

به یکی از اصحاب خود فرمودند: ای فرزند شبیب اگر که قرار شد برای چیزی گریه کنی پس گریه کن برای حسین بن علی بن ابیطالب علیهم السلام چرا که به درستی که او را ذبح کردند همان گونه که قوچ را ذبح می نمایند و کشتند همراه او هجده مرد از اهل بیتش که هیچ شبیهی برای آنها در زمین نمی باشد به تحقیق هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمین برای شهادتش گریه نمودند.

9.  و قال له: یابن شبیب إن سرّک أن یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیه السلام فقل متی ذکرته یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزاً عظیماً.

فرمودند: یابن شبیب می خواهی تو را خوشحال کنم تا اینکه باشد برای تو مثل ثواب کسانی که شهید شدند با حسین علیه السلام باشند؟ پس بگو هر موقعی که آن را یاد کردی «یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزاً عظیماً». (ای کاش با آنها بودم پس رستگار می شدم چنان رستگاری عظیمی)

²سخنان آخرین ذخیره الهی، حضرت بقیة الله الاعظم، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

1.   أغلقوا أبواب السؤال عمّا لا یعنیکم.باز کنید درهای سئوال را از آنچه برای شما مشخص نیست.

2.  أکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فإنّ ذلک فرجکم.برای زودتر شدن فرج زیاد دعا کنید چرا که فرج شما در این کار است.

3. إنّا غیر مهملین لمراعاتکم و لا ناسین لذکرکم. ما در امور شما کوتاهی نمی کنیم و ذکر (دعا _ توجه به شما) شما را فراموش نمی کنیم.

4.  ما أرغم أنف الشیطان بشیء مثل الصلاة.هیچ چیزی مثل نماز، بینی شیطان را به خاک نمی مالد.

5.  أما وجه الانتفاع به فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس إذا غیّبها عن الأبصار السحاب.اما چگونگی بهره گیری از من در غیبتم همچون بهره گیری از خورشید است هنگامی که ابرها آن را از چشم غایب می کند.

6.  الله الله فینا لا تخذلونا، وانصرونا ینصرکم الله تعالی. خدا را خدا را بر ما، ما را تنها نگذارید و ما را یاری کنید خداوند شما را یاری می کند.

7.  ألا فمن حاجّنی فی کتاب الله فأنا أولی النّاس بکتاب الله. بدانید و آگاه باشید کسی که دلیل بیاورد برای من از کتاب خدا پس به درستی که من برترین مردم هستم به کتاب خدا.

8. ألا من حاجّنی فی سنة رسول الله فأنا أولی بسنة رسول الله. بدانید و آگاه باشید کسی که دلیل بیاورد برای من از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس من برتر هستم به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.

9. أیها الناس... من یحاجّنی فی عیسی فأنا أولی الناس بعیسی. ای مردم کسی که دلیل بیاورد برای من از حضرت عیسی علیه السلام پس من برترین مردم هستم به حضرت عیسی علیه السلام.
طبقه بندی: حرف دل، 
برچسب ها: لطفا نظربدهید.،
ارسال توسط محمد هاتفی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظرتان درموردوبلاگم چیست؟

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ

<